Arvot

Arvot määrittävät toimintatapani kaikissa kohtaamisissa ja jokaisessa eri työvaiheessa - Irma 

LUOTETTAVUUS

Pidän aikatauluista kiinni. Asiakkaani voi luottaa, että projekti etenee ja toteutuu sovitusti. Suunnittelupalaverin jälkeen asiakaani voi luottaa, että huolehdin ja hoidan kaikki kuvaukseen liittyvät järjestelyt itsenäisesti. Osallistun myös mallien etsintään, mietin tarvittavan rekvisiitan kuvauksiin ja teen kuvaussuunnitelman (hoidan sen myös tarpeen vaatiessa mallien ja asiakkaani tietoon).  Teen kuvat yrityksen Brändin tai suunnittelupalaverissa sovitun mukaiseksi ja sopiviksi käyttötarkoitukseensa. Kuvauksen aikana esille tulevista asioista en keskuste ulkopuolisten ihmisten kanssa.  

AITOUS

Tulen kohtaamiseen aitona omana itsenäni. Tällöin myös kuvattavien on helppo olla aidosti omana itsenään läsnä. Minun tehtävä on luoda kuvauspaikalle tunnelma, jossa kuvattavilla on helppo olla. Se onnistuu rentouden ja välittämisen kautta, sillä luodaan hyvä vuorovaikutus. Tällöin kuvissa välittyy aitous ja aitous on aina kaunista. Onnistunut kuva on aina kuvattavan ja kuvaajan yhteistyön tulos.


ARVOSTUS 

Olen avoin ja välittävä kaikissa kohtaamisissa. Kuvaan paljon ihan tavallisia ihmisiä työssään tai muualla. Kaikki he haluavat onnistua ja näyttää kuvissaan oman itsensä parhaalta versiolta. Haluan tutustua asiakkaaseeni ennen kuvausta, että osaan huomioida toiveet mahdollisemman hyvin. Tahdon että kuvissani näkyy kuvattavien parhaat puolet aidolla, uniikilla ja rohkealla tavalla.  Arvostan myös asiakkaitteni aikaa.